برنامه های استراتژیک


برنامه های استراتژیک شرکت ونک پارک در چهار حوزه مختلف طبقه بندی می شوند:


1-تولید:
-بازنگری در تنوع سبد پروژه های شرکت با هدف افزایش سهم بازار در بازارهای خارج از حیطه جغرافیایی فعالیت
-افزایش مستمر سالانه متراژ تولید در دست ساخت پروژه ها
-امکان سنجی و اجرای صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق حضور در بازارهای خارجی
-توسعه جایگزینی روش های سنتی با روشهای نوین ساخت صنعتی
-تقویت فعالیت های شرکت در قالب انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشارکتی و تهاتری
-ایجاد هم افزایی با شرکتهای گروه و شرکت¬های بیرونی با هدف تقویت کمی و کیفی تولید محصول


2-بازاریابی و فروش:
-مطالعه مستمر بازار و ارزیابی نیاز مشتریان جهت تعریف پروژه های جدید
-اجرای سیستم CRM با هدف تقویت خدمات پس از فروش و افزایش مشتریان وفادار
-بهره گیری از روش های نوین در تقویت برند، اطلاع رسانی، معرفی پروژه ها، تبلیغات، و بازاریابی فروش
-بازنگری و اصلاح ساختار قراردادهای فروش محصول و استفاده از راه کارهای جدید فروش محصول از جمله اجاره به شرط تملیک
-بکارگیری فناوری اطلاعات جهت فروش و پیش فروش معتبر اینترنتی


3-مالی و سرمایه گذاری:
-ایجاد انعطاف در ساختار سرمایه در گردش شرکت و مدیریت صحیح و بهینه وجوه نقد در انجام تعهدات جاری
-مشارکت در تولیدات دارای ارزش افزوده بالاتر
-اجرای طرح های توسعه ای به واسطه بهره مندی از منابع مالی ارزان تر و بودجه بندی سرمایه ای
-تامین سود مورد نظر و تقسیم آن با لحاظ نمودن نظرات سهام داران
-استقرار نظام مدیریت بهای تمام شده در جهت مدیریت هزینه ها


4- منابع انسانی:
-اصلاح ساختار تشکیلاتی با رویکرد پروژه محوری و ماتریسی
-اصلاح آیین نامه استخدامی شرکت به منظور جذب صحیح کارکنان و ارتقاء آنها
-ایجاد بستر مناسب جهت جذب نخبگان و حفظ نیروهای کارآمد
-برنامه ریزی جهت تدوین و پیاده سازی نظام جانشین پروری
- برنامه ریزی جهت استقرار نظام آموزش پویا بر اساس نیاز سنجی های سالانه