مدیران

مدیر عامل

محمدجواد موسوی

سمت : مدیرعامل

معاونان

نصرت الله مولایی

سمت : معاونت مالی و اداری

بهنام رحمتی

سمت : معاونت بازرگانی و فروش