مدیران

مدیر عامل

محمدجواد موسوی

سمت : مدیرعامل

معاونان

علی رحمانیان

سمت : معاونت فنی و اجرایی

نصرت الله مولایی

سمت : معاونت مالی و اداری

بهنام رحمتی

سمت : معاونت بازرگانی و فروش