شرح مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات مهندسی پروژه مسکونی واوان

مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات مهندسی در خصوص طراحی نقشه های فاز 2 معماری، محوطه سازی و نما و تاسیسات مکانیکی و برقی جهت پروژه مسکونی واوان در تاریخ 97/04/17 از ساعت 10:30 لغایت 12:30 به پایان انجامید.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : / /

تاریخ شروع : / /

animate.css