شرح مناقصه

مناقصه عمومی محوطه سازی و نمای پروژه مسکونی نیلوفر

مناقصه عمومی محوطه سازی و نمای پروژه مسکونی نیلوفر در مورخ 22 آبان ماه 1396 با حضور مدیرعامل (محمد جواد موسوی)، نماینده محترم شرکت هادی بیانات ( جناب آقای پرویزی)، نماینده محترم حراست شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران (جناب آقای شهاب نوری)، نماینده محترم شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران (جناب آقای مهدی غوام) و کلیه اعضا کمیسیون معاملات شرکت در محل دفتر مرکزی شرکت ونک پارک برگزار گردید.
روند بازگشایی پاکات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) از ساعت 10 لغایت 15 به طول انجامید.
درنهایت پس از بازگشایی پاکات ج برنده مناقصه با عنایت به مفاد آئین نامه معاملات شرکت ونک پارک مشخص گردید.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : 1396/08/22

تاریخ شروع : 1396/08/22

animate.css