شرح مناقصه

عملیات نما از جنس سنگ به همراه اسکوب کامل جهت پروژه صنوبر شهرک خانه

مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح زیرسازی و اجرای دستمزدی عملیات نما از جنس سنگ به همراه اسکوب کامل جهت پروژه صنوبر شهرک خانه در مورخ 19 خرداد ماه 1397 با حضور نماینده محترم شرکت هادی بیانات (جناب آقای محمد خندان)، نماینده محترم حراست شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران (جناب آقای شهاب نوری)، نماینده محترم شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران (جناب آقای مهدی غوام) و کلیه اعضا کمیسیون معاملات شرکت در محل دفتر مرکزی شرکت ونک پارک برگزار گردید.
روند بازگشایی پاکات با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) از ساعت 10 لغایت 15 به طول انجامید.
درنهایت پس از بازگشایی پاکات ج برنده مناقصه با عنایت به مفاد آئین نامه معاملات شرکت ونک پارک مشخص گردید.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : 1397/03/19

تاریخ شروع : 1397/03/19

animate.css