شرح مناقصه

(آگهی مناقصه عمومی) نوبت دوم

شرکت ونک پارک (سهامی خاص) در نظر دارد، تامین مصالح، حمل و اجرای کامل عملیات محوطه سازی در پروژه گلها مهرشهر واقع در: کرج- مهرشهر- بلوار چهارباندی، بلوار شهرداری، خیابان 112 شرقی، جنب مخابرات را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به صورت 100 درصد تهاتر با املاک و یا اراضی متعلق به شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق مشابه واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت می شود از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت 17 مورخ 97/06/20 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران- شهرک قدس (غرب)- میدان صنعت- بلوار خوردین- بالاتر از چهاراره هرمزان- شرکت ونک پارک- واحد فنی مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88374099 تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواد شد. بدیهی است این شرکا در رد یا قبول هریک از متقاضیان بدون آنکه نیازب به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است و همچنین هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاددهندگان می باید یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضا و ممهور نمودن آن به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : / /

تاریخ شروع : / /

animate.css