شرح مناقصه

(آگهی مناقصه عمومی) نوبت اول

شرکت ونک پارک (سهامی خاص) در نظر دارد، تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات باقی مانده ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی جهت پروژه مجتمع مسکونی واقع در: تهران، اسلامشهر، بزرگراه غدیری (کمربندی دوم) بعد از شهرک قائمیه، نرسیده به میدان الغدیر را از طریق به شرکت به اشخاص حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق مشابه واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت می شود از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت 17 موخ 97/02/22 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران- شهرک قدس( غرب)- میدان صنعت- بلوار خوردین- بالاتر از چهارراه هرمزان- شرکت ونک پارک- واحد فنی مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88091082 تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر و اصل گردند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هریک از متقاضیان بدون آن که نیازی به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است و همچنین هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاددهندگان می باید یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضا و ممهور نمودن آن به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : / /

تاریخ شروع : / /

animate.css