شرح مناقصه

(آگهی مناقصه عمومی) نوبت اول

شرکت ونک پارک (سهامی خاص) در نظر دارد، تهیه و تامین و حمل مصالح تجهیزات و لوازم تاسیسات برقی و مکانیکی جهت پروژه مجتمع مسکونی واقع در: مشهد، میدان امام حسین (ع)، خیابان ایثارگران یک، پروژه بهار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به صورت 100 درصد تهاتر با املاک و یا اراضی متعلق به شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق مشابه واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط فوق دعوت می شود از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97/05/08 ضمن در دست داشتن معرفی نامه به نشانی: تهران- شهرک قدس (غرب)- میدان صنعت- بلوار خوردین- بالاتر از چهارراه هرمزان- شرکت ونک پارک- واحد فنی مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88571733 تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواد شد. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هریک از متقاضیان بدون آنکه نیازی به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است و همچنین هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شرایط تکمیلی شرکت در اسناد موجود است و پیشنهاددهندگان می باید یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضا و ممهور نمودن آن به پشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : / /

تاریخ شروع : / /

animate.css