شرح مناقصه

(مناقصه عمومی) یک مرحله‌ای- تکمیل عملیات باقیمانده پروژه های مسکونی برج های نیلوفر و برج اختر

شرکت ونک پارک در نظر دارد تکمیل عملیات باقیمانده پروژه‌های مسکونی نیلوفر با زیربنای 25018 مترمربع در سه بلوک 10 طبقه
و برج باغ الهیه با زیربنای 18297 مترمربع در یک بلوک 14 طبقه واقع در تهران را به صورت صددرصد تهاتر با واحدهای در حال احداث به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.
بدین منظور از پیمانکاران توانمند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: تهران- شهرک قدس- میدان صنعت- بلوار خوردین- بالاتر از چهارراه هرمزان- مجتمع آتی‌سنتر- دفتر فنی شرکت ونک پارک و تلفن تماس 88374099 مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
1- پرداخت مبلغ 500.000 ریال به عنوان هزینه اسناد مناقصه به شماره حساب 39381615303531 بانک سینا شعبه سعادت‌آباد به نام شرکت ونک‌پارک و ارائه رسید بانکی مربوطه.
2- شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون نیاز به ذکر دلیل مختار است.
3- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 31/5/96 می باشد.
5- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 7/6/96 می‌باشد.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود بوده و پیشنهاددهندگان می بایست شرایط مناقصه را پس از امضا به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

نوع آگهی : شرح مناقصه

تاریخ شروع : 1396/05/31

تاریخ شروع : 1396/05/31

animate.css