شهید عراقی 49

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   1127