شهید عراقی 45

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   1050